DVD-tillverkning

Antal Pris/st inkl labeltryck & jewelbox Leveranstid
1 - 10 100 kr 24 tim
11 - 20 80 kr 24 tim
21 - 50 60 kr 24 tim
> 50 50 kr 24 tim
Överföring från VHS eller DV 250 kr
Redigering, DVD-menyer etc 500 kr/tim

CD-tillverkning

  Antal     *= CDR Inkl glasmaster, labeltryck & jewelbox Layout for label Inkl. 4-sidig bok & baksideskort Layout för trycksaker Leveranstid
100* 3 000 250 7 500 1 200 24 tim utan trycksaker
200* 5 500 250 9 995 1 200 24 tim utan trycksaker
300 7 995 500 12 995 1 200 2 veckor
500 10 000 500 15 000 1 200 2 veckor
1 000 13 000 500 18 000 1 200 2 veckor
2 000 20 000 500 26 000 1 200 2 veckor
3 000 26 000 500 33 000 1 200 2 veckor
5 000 39 000 500 47 000 1 200 2 veckor
10 000 65 000 500 75 000 1 200 2 veckor
Tomma CDR-skivor med tryck
1 - 9 Inkl. box eller plastficka 250 30,00 kr/st 24 timmar
10 -99 Inkl. box eller plastficka 250 25,00 kr/st 24 timmar
> 100 Inkl. box eller plastficka 250 20,00 kr/st 24 timmar
4-sidig bok = dubbelvikt papper med 4-färgstryck på ena sidan och 1-färgstryck på andra.
Baksideskort har 4-färgstryck på ena sidan och inget tryck på andra.
För andra alternativ lämnas offert.
Layout/original levereras av kunden.
Om vi gör layouterna tillkommer kostnad enl. ovan.

Alla priser inklusive moms!

© Lucky Recording AB 2004